åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.G.4.1 Indsendelse af opgørelse og indbetaling af skat" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår penge- og pensionsinstitutter skal indsende opgørelsen af beskatningsgrundlaget og indbetale PAL-skat.

Afsnittet indeholder:

  • Skattepligtige selskaber efter PAL § 1, stk. 2, og skattepligtige pensionsordninger i pensionsinstitutter (C.G.4.1.1)
  • Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter mv. (C.G.4.1.2)
  • Penge- og pensionsinstitutters angivelse og afregning, når pensionsordninger ophæves (C.G.4.1.3)
  • Ophør af skattepligt (C.G.4.1.4)
  • Udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør (C.G.4.1.5)
  • Videregivelse af oplysninger med videre ved overførsel efter PBL § 41 (C.G.4.1.6)
  • Særligt om fristen for at indsende opgørelse og betale PAL-skat (C.G.4.1.7).