Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan penge- og pensionsinstitutter skal angive og afregne PAL-skat, når en indehaver af en pensionsopsparing efter PAL § 1, stk. 1, ophæver sin ordning helt eller delvist i løbet af indkomståret.

Afsnittet indeholder:

  • Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat når pensionsordningen ophæves (C.G.4.1.3.1)
  • Renter ved ikke rettidig indbetaling (C.G.4.1.3.2).