Udnyttelseskriteriet anvendes på anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning til og med 2012

Fra 1. januar 2010 til 31. december 2012 blev udnyttelseskriteriet også anvendt på anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning til ikke-afgiftspligtige personer, når leverandøren var etableret udenfor EU. I denne periode blev leveringsstedet for anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning til ikkeafgiftspligtige personer som udgangspunkt fastlagt efter hovedregel 2 i ML § 16, stk. 4.

Dog fandt en regel om, at anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning til ikkeafgiftspligtige personer var her i landet, anvendelse, hvis transportmidlet faktisk blev benyttet her i landet, og leverandøren var etableret udenfor EU. Se afsnit D.A.6.2.5.4 om flytning af leveringstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ved anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning (til og med 2012).

Ved kortidsudlejning af transportmidler forstås, at transportmidlet højst besiddes eller anvendes i en sammenhængende periode på højst 30 dage. For fartøjer (skibe) dog højst 90 dage. Se ML § 21 b, stk. 4 og afsnit D.A.6.2.8.5 om korttidsudlejning af transportmidler.

Se også

En beskrivelse af reglerne efter 1.1.2013 findes i afsnit D.A.6.2.8.11 om anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning (fra 2013).

Se også

Se også:

  • Afsnit D.A.6.2.5 om hovedregel 2: Leverancer til ikke-afgiftspligtige personer.
  • Afsnit D.A.6.2.5.4 om flytning af leveringstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ved anden udlejning af transportmidler til end korttidsudlejning (til og med 2012).
  • Afsnit D.A.6.2.8.5 om korttidsudlejning af transportmidler for en definition af "korttidsudlejning af transportmidler"
  • Afsnit D.A.6.2.8.11 om anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning (fra 2013).