Indhold

Dette afsnit beskriver særreglerne vedrørende leveringsstedet for leverancer for til afgiftspligtige personer. De særregler, som er beskrevet i dette afsnit, gælder også for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer. I afsnit D.A.6.2.8 om særregler for leverancer til ikkeafgiftspligtige personer er der derfor henvist til dette afsnit, hvor reglerne beskrives.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også:

  • Afsnit D.A.6.2.1.3 om kort om særregler
  • Afsnit D.A.6.2.2 om kundens status og egenskab
  • Afsnit D.A.6.2.4 om hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer
  • Afsnit D.A.6.2.8 om særregler ved leverancer til ikke-afgiftspligtige personer.