Indhold

Afsnittet indeholder en beskrivelse dels af, hvornår ølafgiften forfalder til betaling, og dels af afgiftsperioden.

Afsnittet indeholder:

  • Forfaldstidspunkt
  • Afgiftsperioden.

Forfaldstidspunkt

Ølafgiften forfalder, når varen overgår til forbrug, dvs.

  1. når en vare forlader afgiftssuspensionsordningen
  2. ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden at betale afgiften
  3. når der fremstilles varer udenfor afgiftssuspensionsordningen
  4. når varer indføres her i landet fra steder udenfor EU efter ØLVINAL § 13, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførelsen henføres under afgiftssuspensionsordningen.

Se ØLVINAL § 4, stk. 1.

Varer, som er under afgiftssuspensionsordningen, og som transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til:

  1. En registreret varemodtager
  2. En modtager, der er fritaget for afgift efter ØLVINAL § 11, stk. 1, nr. 4 (diplomater) eller nr. 5 (væbnede styrker mv.)
  3. Et direkte leveringssted her i landet, som er godkendt og udpeget af den autoriserede oplagshaver eller den registrerede varemodtager.

Se ØLVINAL § 4, stk. 3.

Afgiftsperioden

Afgiftsperioden for autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere er måneden. Se ØLVINAL § 8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.6 om opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi.