åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.4.5 Vedvarende energianlæg" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver de retningslinjer, der gælder for den skattemæssige behandling af vedvarende energianlæg (VE-anlæg), fx vindmøller, biogas og solcelleanlæg.

I afsnittet beskrives reglerne for ejere af anlæg, der er erhvervsmæssige, og for anlæg, der er privat anvendt. Afsnittet beskriver også den valgfri skematiske opgørelsesmetode for fysiske personer i LL § 8 P. Desuden beskriver afsnittet, hvilken betydning valget af regelsæt har for, om anvendelsen anses for privat eller erhvervsmæssig eller ej.

Afsnittet indeholder:

  • Oversigt og historik (C.C.4.5.1)
  • Beskatning efter de almindelige regler for indkomstopgørelse (C.C.4.5.2)
  • Den skematiske ordning i LL § 8 P for private VE-anlæg (C.C.4.5.3)
  • Overgangsregler (C.C.4.5.4)
  • Afskrivning på vindmøller og andre VE-anlæg (C.C.4.5.5)
  • Andre regler for erhvervsmæssigt anvendte VE-anlæg eller VE-anlæg omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3 (C.C.4.5.6).