åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelle regler for afskrivninger (C.C.2.4.1)
  • afskrivninger på driftsmidler og skibe C.C.2.4.2)
  • forskudsafskrivninger (C.C.2.4.3)
  • afskrivninger på bygninger og installationer (C.C.2.4.4)
  • andre afskrivninger (C.C.2.4.5).