åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.2.3 Næring" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om beskatningen ved køb og salg af ejendomme, der sker som led i ejerens erhverv med handel af fast ejendom (næringsbeskatning).

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om næring (C.H.2.3.1)
  • Omstændigheder af betydning for næringsvurderingen (C.H.2.3.2)
  • Opgørelse af den skattepligtige fortjeneste (C.H.2.3.3).