Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for spiritus (ethanol) og spiritusbaserede alkoholsodavand, og beskriver samtidig, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftsberegning
  • Afgiftslettelse (moderation) for små producenter af spiritus.

Afgiftssatser

Afgiften af spiritus er 150 kr. pr. liter 100 pct. ethanolstyrke. Se SPRITAL § 2, stk. 1.

Afgiftsberegning

Spiritusafgiften beregnes pr. liter 100 pct. ethanolstyrke.

Eksempel: Spiritusafgift

Flasker med 70 cl spiritus, 40 % vol.

0,70 l x 40 % x 150 kr.

42,00 kr.

Flasker med 35 cl spiritus, 38 % vol.

0,35 l x 38 % x 150 kr.

19,95 kr.

Spiritusbaseret alkoholsodavand, 27,5 cl flaske spiritus, 5,5 % vol.

0,275 l x 5,5 % x 150 kr.

2,27 kr.

Afgiftslempelse (moderation) for små producenter af spiritus

Regel

For hvert kalenderår ydes der en afgiftslettelse pr. hl spiritus (100 pct. ethanolstyrke), der er fremstillet af det enkelte destilleri. Afgiftslettelsen afhænger af destilleriets fremstilling af spiritus i det foregående kalenderår, og at destilleriet er juridisk og økonomisk uafhængigt af andre destillerier og ikke drives på licens. Se SPRITAL § 2.

Formål

Afgiftslempelse for små producenter af spiritus (destillerier) vil i højere grad ligestille små producenter af spiritus (destillerier) med små ølproducenter (bryggerier).

Bemærk

Beregning

Afgiftslettelsen afhænger af destilleriets fremstilling af spiritus i det foregående kalenderår. For destillerier, der højst har fremstillet 10 hl spiritus i det foregående kalenderår, udgør afgiftslettelsen 7.500 kr. pr. hl. Det vil sige, at hvis destilleriet højst har fremstillet 10 hl spiritus i 2017, vil destilleriet være omfattet af moderationsordningen i 2018. Der kan ikke opnås moderation for mere end 10 hl i det aktuelle kalenderår. For destillerier, der har fremstillet over 10 hl spiritus i det foregående kalenderår, udgør afgiftslettelsen 0 kr. pr. hl. Se SPRITAL § 2, stk. 3.

Nystartede destillerier

Nystartede destillerier har også mulighed for at opnå afgiftslettelse. Destilleriet vil således kunne opnå afgiftslettelse for 10 hl i det første fremstillingsår. Der kan ikke opnås moderation for mere end 10 hl i det aktuelle kalenderår. Hvis der i opstartsåret fremstilles mere end 10 hl spiritus kan der alene opnås moderation for 10 hl og afgiftslettelsen vil i det efterfølgende år udgøre 0 kr. pr. hl. Se SPRITAL § 2, stk. 4.

Juridisk og økonomisk uafhængig

Det er en forudsætning for at være omfattet af moderationsordningen, at destilleriet er juridisk og økonomisk uafhængig af andre destillerier og ikke drives på licens. EU-Domstolen har i C-285/14 af den 4. juni 2015 taget stilling til fortolkningen af begrebet "drift på licens" i forhold til direktiv 92/83/EØF. Det skal bemærkes, at dommen vedrørte ølmoderationsordningen. Direktivets ordlyd er dog den samme i forhold til spiritusmoderationsordningen. Det følger af dommens præmis 23, at begrebet "drift på licens" skal fortolkes således, at det omfatter fremstilling af øl under enhver form for autorisation. Kravet om, at destilleriet ikke må drives på licens, er således ikke opfyldt, hvis destilleriet fremstiller spiritus i overensstemmelse med en aftale, hvorved destilleriet har tilladelse til at benytte tredjemands varemærke og fremstillingsproces. Se SPRITAL § 2, stk. 5.

Handel med andre EU-lande

Afgiftslettelsen finder også anvendelse på spiritus (ethanol), der leveres fra små destillerier i en anden medlemsstat. Denne mængde indgår ikke i opgørelsen af de 10 hl, men indgår i opgørelsen for destilleriet i den anden medlemsstat. Afgiftslettelsen følger således spiritussen. Se SPRITAL § 2, stk. 6.

Eksempel: Beregning af afgift med afgiftslettelser 

Fremstillet i 2017: Ingen (nystartet destilleri)

Afgift i 2017: Ingen

 Afgiftslettelse i 2018: 75 kr. pr. liter (da produktion i 2017 var under 10 hl)

 Fremstillet i 2018: 420 liter 100 % vol. ethanol

 Afgift i 2018: (150 - 75) x 420 = 31.500 kr.

(Afgiftssats - afgiftslettelse) x liter op til 10 hl = afgift

 Afgiftslettelse i 2019: 75 kr. pr. liter (da produktion i 2018 var under 10 hl)

 Fremstillet i 2019: 1.260 liter 100 % vol. ethanol

 Afgift i 2019: ((150 - 75) x 1.000) + (150 x 260) = 114.000 kr.

((Afgiftssats - afgiftslettelse) x liter op til 10 hl) + (afgiftssats x liter over 10 hl) = afgift

 Afgiftslettelse i 2020: 0 kr. pr. liter (da produktion i 2019 var over 10 hl)