Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne for emballage og etiketter i forbindelse med spiritusafgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Emballager
  • Etiketter.

Emballager

Beholdere (flasker) skal ved markedsføring her i landet være forsynet med oplysninger om alkoholstyrke. Se SPRITAL § 27 a, stk. 1.

I almindelighed skal beholderne fremstå som beholdere til spiritus.

Rumindhold

Sikkerhedsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 998 af den 8. oktober 2008 om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere fastsat regler om de nominelle mængder for færdigpakninger, som bl.a. spiritus må udbydes i.

Der betales afgift på grundlag af det reelle indhold i beholderen.

Bemærk

  • Emballager til spiritus er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven. Se mere om dette i afsnit E.A.7.1
  • Emballager til alkoholsodavand med 10 pct. vol. alkohol eller derunder, er omfattet af reglerne om pant og indsamling mv. af emballager. Se mere om dette i afsnit E.A.3.3.8.

Etiketter

►Se Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1335 af 27. november 2015 om mærkning af fødevarer mv. samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne mv. Sidstnævnte indeholder bl.a. krav til information om nettoindhold (art. 9, stk. 1, litra e, og art. 23, stk. 1) og alkoholindhold (art. 9, stk. 1, litra k, og art. 28, stk. 2).◄

Reglerne om påsætning af etiketter skal være opfyldt, før de pågældende varer bliver udleveret fra virksomheden til forbrug her i landet.