Afgiftsperioden for autoriserede oplagshavere er måneden. Se SPRITAL § 10, stk. 1.