Autoriserede oplagshavere skal indberette angivelsen og betalingen elektronisk til Skatteforvaltningen. Se TastSelv Erhverv.

Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Indberetningen skal ske i TastSelv Erhverv på skat.dk.

Der skal også indberettes, selvom virksomheden ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (Nul indberetning).

Hvis en virksomhed ikke betaler skyldige told- og afgiftsbeløb rettidigt, eller hvis Skatteforvaltningen har oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sådanne beløb ikke bliver betalt rettidigt, kan Skatteforvaltningen pålægge virksomheden en kortere angivelsesperiode. Skatteforvaltningen kan i sådanne tilfælde også kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Autorisationen eller registreringen kan inddrages ved manglende betaling eller ved undladelse af at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Se SPRITAL § 23.

Hvis Skatteforvaltningen ikke har modtaget angivelse for en afregningsperiode efter afleveringsfristens udløb, kan Skatteforvaltningen fastsætte virksomhedens tilsvar af skatter og afgifter mv. foreløbigt til et skønsmæssigt beløb. Tilsvaret betales senest 14 dage efter påkrav. Se OPKL § 4, stk. 1.

Se også

Se også afsnit A.B.4.4 om angivelse og betaling af punktafgifter.