Den autoriserede oplagshaver skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer. Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer. Se SPRITAL § 20, stk. 1-3.

Regnskabet skal føres på en ordentlig og overskuelig måde, der kan danne grundlag for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for Skatteforvaltningens kontrol.

I dag føres regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af varer mv. oftest elektronisk som en del af det almindelige forretningsregnskab. Føres regnskabet i det almindelige forretningsregnskab, skal dette derfor indeholde tilstrækkelige oplysninger til dokumentation af, hvorledes den afgiftspligtige mængde er beregnet, herunder separat opgørelse af afgiftsfrit salg, råvareindkøb, svind, brækage og lignende, jf. nedenfor. 

Hvis regnskabet over fremstilling, tilgang og udlevering af varer mv. ikke føres i det almindelige forretningsregnskab, skal det føres på en sådan måde, at det kan afstemmes i forhold til det almindelige forretningsregnskab.