De autoriserede virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering, dvs. regnskab for:

Råvarer, jf. SPRITAL § 12, eksempelvis:

 • Varer på fustager, både udenlandske og danske.
 • Udtræk mv., fremstillet i virksomheden.
 • Ikke-afgiftspligtige essenser, ekstrakter og lignende.
 • Tilført vin til spiritusfremstilling.
 • Andre råvarer til spiritusfremstilling.

Tilgang, jf. SPRITAL § 12, eksempelvis:

 • Tilførsel fra en anden autoriseret oplagshaver.
 • Varer, som modtages retur fra en anden autoriseret oplagshaver i følge kreditnota eller lignende.
 • Varekøb - import.

Udlevering, jf. SPRITAL § 10, eksempelvis:

 • Salg til detailforretninger, restaurationer mv.
 • Overførsel af varer til detailforretninger eller restaurationer, der ejes af virksomheden.
 • Prøver (dog undtaget prøver til offentlige myndigheder, fx Fødevarestyrelsen og Skatteforvaltningen).
 • Gaver.
 • Repræsentation.
 • Anden gratis udlevering.
 • Manko i forbindelse med afstemning af lageret.

Fradrag i den afgiftspligtige mængde, jf. SPRITAL 14:

 • Tilførsel til en anden autoriseret virksomhed.
 • Tilførsel til virksomheder i andre EU-lande under suspension.
 • Udførsel til steder uden for EU.
 • Varer fritaget for afgift, jf. SPRITAL § 15.
 • Varer, der er gået tabt, som følge af varens art, brand, brækage eller lignende.

Se afsnit A.B.3.5.1 vedrørende Skatteforvaltningens krav i øvrigt til regnskabsførelsen.