►Der er afgiftsfritagelse for varer, der anvendes til fremstilling af eddike, der henhører under position 2209 i EU´s kombinerede nomenklatur. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 3.◄