Indhold

Dette afsnit beskriver de retningslinjer, der gælder for selvstændigt erhvervsdrivendes tidsmæssige placering af indtægter og udgifter, når den skattepligtige indkomst opgøres.

Afsnittet indeholder:

  • Indkomsten opgøres for indkomståret, der følger kalenderåret eller er forskudt (C.C.2.5.1)
  • Omlægning af indkomståret (C.C.2.5.2)
  • Periodisering (C.C.2.5.3).