Regel

Indtægt i form af gaver anses for skattepligtig i det år, hvor gavetilsagnet kommer til modtagerens kundskab, og han dermed erhverver ret til gaven. Om retserhvervelsesprincippet, se afsnittene C.C.2.5.3.1 og C.C.2.5.3.2.

Bemærk

Hvis gavemodtageren giver betingelsesfrit afkald på gaven, før gaveløftet er opfyldt, skal der ikke ske beskatning.

Se også

Se også afsnit C.A.6.5 om legater mv.