Regel

Renteindtægter skal som hovedregel først beskattes på det tidspunkt, hvor de forfalder til betaling. Se afsnit C.A.11.1.3.1 om beskatningstidspunktet og periodisering af renter.

Undtagelser

Se afsnit C.A.11.1.3.2 og C.A.11.1.4 om undtagelser til hovedreglen.