En person, der ikke er i arbejde, modtager ofte ydelser til at dække sine leveomkostninger. Sådanne ydelser er som udgangspunkt skattepligtige. Se SL § 4. Der kan dog være særlige bestemmelser, der gør bestemte ydelser skattefri.