Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for udgifter til logi med standardsats.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Standardsatsen for logi
  • Differencefradrag
  • Ingen afskrivning på driftsmidler mv.

Regel

Lønmodtagere kan i stedet for at få fradrag for de faktisk dokumenterede rejseudgifter til logi vælge at fratrække rejseudgifter til logi med en standardsats uden dokumentation for rejseudgifterne. Se LL § 9 A, stk. 7.

Standardsatsen for logi dækker lønmodtagerens udgifter til overnatning på en erhvervsmæssig rejse. Der kan fx være tale om udgifter til overnatning på hotel eller pensionat, i campingvogn og lignende eller ved privat indlogering hos familie eller venner.

Standardsatsen for logi er fastsat i ligningsloven.

Standardsatsen for logi

Standardsatsen for logi er fastsat som et grundbeløb pr. døgn. Se LL § 9 A, stk. 2, nr. 1. Satsen bliver reguleret årligt. Se PSL § 20 og LL § 9 A, stk. 13.

Der er kun fradrag med logisatsen pr. fulde døgn med overnatning, jf. LL § 9 A, stk. 3, 1. pkt.

Ved rejse med overnatning er standardsatsen:

  • 231 kr. pr. døgn (2022) - (228 kr. pr. døgn 2021).

Bemærk

12 måneders reglen, som er omtalt i afsnit C.A.7.2.5.1 omfatter ikke fradrag med logisatsen.

Differencefradrag

Hvis arbejdsgiveren har udbetalt skattefri godtgørelse for logi med et lavere beløb end ligningslovens standardsats, kan lønmodtageren få fradrag med forskellen mellem det modtagne beløb og standardsatsen - det såkaldte "differencefradrag".

Hvis rejseudgifterne til logi kun er dækket delvist som udlæg efter regning, fx kun en del af udgiften til hotel, kan lønmodtageren ikke få fradrag med standardsatsen. Derimod kan lønmodtagerne få fradrag for den del af den dokumenterede udgift til logi, der ikke er dækket som udlæg efter regning. Se afsnit C.A.7.3.1 om udgifter godtgjort på anden vis.

Ingen afskrivning på driftsmidler mv.

Fradrag med logisatsen medfører, at der ikke samtidig kan afskrives på driftsmidler mv., der anvendes ved overnatning på rejse, fx en campingvogn. Se LL § 9 A, stk. 7, 6. pkt., stk. 8 og stk. 9, 2. pkt.