Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke aktiviteter virksomheden skal betale lønsumsafgift af.

Afsnittet indeholder: