Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan lønsummen opgøres og på hvilket tidspunkt, virksomheden skal medregne lønnen m.v. til lønsummen (periodisering).

Afsnittet indeholder: