Dette afsnit giver et kort overblik over de fire metoder og satser til opgørelsen af lønsumsafgiften, herunder hvem de enkelte metoder gælder for.

Lønsumsafgiften opgøres som: lønsumsafgiftsgrundlag * sats.

Både lønsumsafgiftsgrundlag og sats afhænger af metoden.

Der er fire metoder til opgørelsen af lønsumsafgiften, som populært kaldes metode 1, metode 2, metode 3 og metode 4.

Hovedreglen er metode 4.

Metoden afhænger af virksomhedens

  • aktivitet og
  • organisationsform.

Metoderne kan overordnet beskrives sådan:

Hovedregel: Metode 4

Hvem er omfattet?: Virksomheder der ikke er omfattet af de øvrige metoder.
Afgiftsgrundlag: Lønsummen +/- over/underskud.
Sats:  4,12% fra 1. januar 2013 (ændringen har virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere). Ændret fra 3,08 %.

Undtagelse: Metode 1

Hvem er omfattet?: Organisationer, fonde, foreninger, loger, virksomheder med momsfri spilleaktiviteter,
offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt overskud.
Afgiftsgrundlag: Lønsummen.
Sats: 6,37 % fra 1. januar 2013. Ændret fra 5,33 %.

Undtagelse: Metode 2

Hvem er omfattet?: Finansielle virksomheder.
Afgiftsgrundlag: Lønsummen.
Sats: 15,2 % fra 1. januar 2020 (satsen vil stige gradvist frem til og med 2021, hvor satsen vil udgøre 15,3 %). Ændret fra 15,0 %.

Undtagelse: Metode 3

Hvem er omfattet?: Virksomheder der udgiver eller importerer aviser.
Afgiftsgrundlag: Omsætningen fra salg af aviser.
Sats: 3,54 % fra 1. januar 2013. Ændret fra 2,5 %.

Se også

Se også afsnit D.B.5.2 om opgørelse af lønsummen.

Se også afsnit A.B.4.3 om angivelse og betaling af lønsumsafgift.