åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan lønsumsafgiften skal opgøres, når virksomheden skal benytte metode 4. Se LAL § 4, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.B.4.2.1)
  • Hvordan skal lønsumsafgiftsgrundlaget opgøres? (D.B.4.2.2)
  • Hvordan skal lønsumsafgiften beregnes? (D.B.4.2.3)
  • Opgørelse af over/underskud (D.B.4.2.4)
  • Eksempler på virksomheder/brancher der er omfattet af metode 4 (D.B.4.2.5).