Lønsummen udgør lønsumsafgiftsgrundlaget i virksomheder, der skal betale lønsumsafgift efter metode 2.

Se afsnit D.B.5 om opgørelse af lønsummen.