For metode 2 er lønsumsafgiftssatsen 15,3 %.

Afgiftssatsen er gældende fra 1. januar 2021. Se afsnit D.B.4.4.1.

I perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 var afgiftssatsen 11,4 %.

I perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 var afgiftssatsen 12,2 %.

I perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 var afgiftssatsen 13,6 %.

I perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 var afgiftssatsen 14,1 %.

I perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 var afgiftssatsen 14,5 %.

I perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 var afgiftssatsen 15,0 %.

I perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 var afgiftssatsen 15,2 %.

Lønsumsafgiften beregnes som:

Lønsum * 15,3 %.

Eksempel

En finansiel virksomhed har en lønsum på 400.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

400.000 kr. * 15,3  % = 61.200 kr.