Virksomheder, der er omfattet af metode 2, er fx:

 • banker
 • sparekasser
 • andelskasser
 • børsmæglerselskaber
 • vekselerer
 • investeringsforeninger og -selskaber
 • realkreditinstitutter
 • pensionskasser
 • pantebrevshandlere
 • finansieringsfonde
 • forsikringsvirksomheder
 • forsikringsmæglere.