Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed kan delregistreres. Se LAL § 3, stk. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.

Lovgrundlag

LAL § 3, stk. 4 har følgende ordlyd:

"Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fællesregistrering af flere virksomheder og om delregistrering af virksomheder, der har samme ejer."

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 har følgende ordlyd:

"Virksomheder, der har samme ejer, registreres under et. Såfremt der føres særskilt regnskab for de enkelte virksomheder, kan virksomhederne dog efter anmodning registreres hver for sig."

Regel

Det er lønsumsafgiftslovens hovedregel, at virksomheder med samme ejer, registreres under ét. Det betyder, at lønsumsafgiften opgøres, angives og betales under ét for alle virksomheder.

En ejer kan være både en fysisk og juridisk person. Et selskab, som driver flere forskellige butikker, registreres under ét. Selskabet skal derimod ikke registreres under ét med fx datterselskaber.

Ejeren kan vælge at bede om, at virksomhederne registreres hver for sig, hvis der føres særskilt regnskab for den enkelte virksomhed. Se LAL § 3, stk. 4. Anmodning om delregistrering sker ofte af praktiske hensyn, da virksomhederne allerede drives som selvstændige virksomheder.

Delregistrering af den enkelte virksomhed betyder, at den enkelte virksomhed betragtes som en selvstændig virksomhed, og lønsumsafgiften opgøres, angives og betales for hver virksomhed for sig. Heraf følger også, at det er en forudsætning for delregistrering for lønsumsafgift, at hver enkelt virksomhed skal have lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

Når Skattestyrelsen vurderer, om anmodningen om delregistrering kan imødekommes, lægges der vægt på om:

  • virksomheden udadtil tilkendegiver sig som selvstændig virksomhed.
  • virksomheden fører selvstændigt regnskab.
  • virksomheden også sælger/køber ydelser til/fra andre virksomheder.
  • der sker fakturering og betaling til/fra den registrerede virksomhed.

Eksempel

En bedemand ejer to butikker i to forskellige byer. Der føres særskilt regnskab for den enkelte butik. Bedemanden kan vælge at få butikkerne lønsumsafgiftsregistreret hver for sig. Det betyder, at butikkerne lønsumsafgiftsmæssigt betragtes som selvstændige enheder, der angiver, afregner og betaler hver for sig.

Bemærk

Virksomheder, som er delregistreret efter lønsumsafgiftsloven og som også ønsker en momsmæssig delregistrering, skal særskilt anmode om det. Se ML § 47, stk. 3.

Se også

Se også D.A.3.3.2 og D.A.14.1.6 om, hvornår en virksomhed momsmæssigt kan delregistreres.