Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed kan eller skal fællesregistreres. Se LAL § 3, stk. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Fællesregistrering
  • Kan-regel
  • Skal-regel.

Lovgrundlag

LAL § 3, stk. 4 har følgende ordlyd:

"Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fællesregistrering af flere virksomheder og om delregistrering af virksomheder, der har samme ejer".

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 2 har følgende ordlyd:

"Virksomheder, der er fællesregistreret efter ML § 47, stk. 4, 2. pkt., skal fællesregistreres efter lønsumsafgiftsloven, såfremt en eller flere af de fællesregistrerede virksomheder udøver afgiftspligtige aktiviteter. Virksomheder der alene udøver afgiftspligtige aktiviteter, og som ikke har samme ejer, kan efter anmodning registreres under et. Virksomheder, der er registreret under et, betragtes som en virksomhed."

Fællesregistrering

Fællesregistrering betyder, at flere selvstændige virksomheder registreres under ét og betragtes som én virksomhed, når lønsumsafgiften opgøres, angives og betales.

Reglerne om fællesregistrering deles op i to regler:

  • en kan-regel, hvor to eller flere selvstændige virksomheder kan anmode om at blive lønsumsafgiftsmæssigt fællesregistrerede

og

  • en skal-regel, hvor to eller flere selvstændige virksomheder skal lønsumsafgiftsmæssigt fællesregistreres.

Når lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, omtaler "afgiftspligtige aktiviteter", betyder det, at der er tale om lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

Se også

  • afsnit D.B.4.6 om hvilken metode for opgørelsen af lønsumsafgiften, der gælder for en fællesregistrering af virksomheder, der er omfattet af forskellige metoder.
  • afsnit D.B.4.7.2 om opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget ved blandede aktiviteter.

Kan-regel

Virksomheder, der kun har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, og som ikke har samme ejer, kan efter anmodning vælge at lade sig registrere under ét.

Bemærk

Reglen gælder for virksomheder, hvor samtlige virksomheder udelukkende har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

Hvis virksomhederne har samme ejer, vil de blive registreret under ét. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 og afsnit D.B.3.4.

Eksempel

To foreninger, der udelukkende har lønsumsafgiftspligtige kurser, kan lade sig fællesregistrere og opgøre lønsumsafgiften for begge virksomheder under ét.

Skal-regel

Hvis to eller flere virksomheder ønsker fællesregistrering efter ML § 47, stk. 4, 2. punktum. skal de også fællesregistreres efter lønsumsafgiftsloven, hvis en eller flere af virksomhederne har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

Se afsnit D.A.3.3.1 og D.A.14.1.7 om, hvornår virksomheder kan momsmæssigt fællesregistreres.

Eksempel

Et holdingselskab ejer samtlige aktier i et bankselskab og i et IT-selskab, der bl.a. leverer IT-ydelser til bankselskabet. Selskaberne ønsker at blive fællesregistreret efter ML § 47, stk. 4, 2. punktum.

Koncernen kan vælge at anmode om fællesregistreringer efter ML § 47, stk. 4, 2. punktum af:

a)      Bank og IT-selskab
b)      Bank, IT-selskab og holdingselskab
c)      IT-selskab og holdingselskab.

Koncernen vil være omfattet af skal-reglen i situationerne a) og b), idet fællesregistreringen omfatter bankselskabet, der har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.