Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift for udgivelse og import af aviser. Se LAL § 1, stk. 1, 2. punktum.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.  

Lovgrundlag

LAL § 1, stk. 1, 2. punktum har følgende ordlyd:

"Der betales tillige afgift af virksomheder, der udgiver eller importerer aviser omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 18."

Regel

Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser til videresalg, skal betale lønsumsafgift. Se LAL § 1, stk. 1, 2. punktum.

Ved import af aviser forstås i denne forbindelse køb af aviser i udlandet, dvs. både EU-lande og lande udenfor EU, herunder Færøerne og Grønland.

Ved vurderingen af, om en publikation skal anses for en avis i lønsumsafgiftslovens forstand, skal der lægges vægt på om avisen er momsfritaget efter ML § 34, stk. 1, nr. 18.

Detailhandlere, som kiosker og lignende, der kun sælger aviser købt hos danske bladhuse, danske importører eller danske underleverandører, skal ikke betale lønsumsafgift. Årsagen er, at detailhandleren hverken udgiver eller importerer aviser.

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 om registrering af virksomheden.

Se også

  • afsnit D.A.10.1.7 om aviser for den nærmere afgræsning af momsfritagelsen
  • afsnit D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
  • afsnit D.B.4.5 om hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften.