Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift af lotterier og lignende samt spil om penge. Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

 • Hvornår skal virksomheden betale lønsumsafgift af lotterier og lignende samt spil om penge
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvornår skal virksomheden betale lønsumsafgift af lotterier, spil mv.?

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 12 (lotterier og lignende samt spil om penge). Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Virksomheden skal derfor betale lønsumsafgift af lotterier og lignende samt spil om penge.

Lotterier og lignende er fx salg af lodder, kuponer, spilleplader mv. til deltagelse i:

 • Lotterier   
 • Tombola
 • Amerikansk lotteri
 • Bankospil
 • Tipning
 • Lotto
 • Skrabespil
 • Forskellige former for oddsspil mv.

Momsfritagelsen og lønsumsafgiftspligten kan ikke betinges af, at der er givet en tilladelse efter lov om spil i de tilfælde, hvor dette kræves. Se afsnit D.A.5.12.2 Lotterier og lignende og afsnit D.A.5.12.3 Spil om penge.

Virksomheden skal betale moms af omsætning på basarer, byfester, loppemarkeder og lignende i salgsboder, herunder salg af adgang til deltagelse i:

 • Lykkehjul
 • Fiskedamme
 • Skydeboder
 • Roulettespil
 • Spilleautomater.

Lotterier udøvet på almindelig erhvervsmæssig basis, fx spil i bingohaller er også momspligtige.

Spil om penge betyder, at gevinsten udbetales i penge. Spillene udøves ofte i spillekasinoer.

Spil, hvor gevinsten udbetales i form af gaver, spillemærker og lignende samt morskabsspil på fx computer, er momspligtige.

Spil om penge er fx:

 • Roulette
 • Baccarat
 • Blackjack
 • Totalisatorspil
 • Visse spillemaskiner.

Eksempel fra retspraksis

Idrætsforeningers støttekredse var lønsumsafgiftspligtig af bankospil afholdt til fordel for de tilsluttede idrætsforeninger. Bankospillene var fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 12 og var derfor omfattet af lønsumsafgiftspligten i LAL § 1, stk. 1. Se TfS 1996, 516. Mn. 

Se også

 • afsnit D.A.5.12.2 om lotterier og lignende for den nærmere afgrænsning af momsfritagelsen
 • afsnit D.A.5.12.3 om spil om penge for den nærmere afgrænsning af momsfritagelsen
 • afsnit D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
 • afsnit D.B.4 om hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften
 • afsnit D.B.3 om hvornår virksomheden skal registreres for lønsumsafgift
 • afsnit D.B.2.8.3 om ydelser leveret i forbindelse med spil mv.
 • afsnit D.B.2.8.4 om gevinstgivende spilleautomater.

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 om registrering af virksomheden.

Virksomheder, der er lønsumsafgiftspligtige af deres aktiviteter med spil mv., er omfattet af metode 1. Se afsnit D.B.4.3. Virksomheder omfattet af metode 1 skal kun registreres for lønsumsafgift, hvis virksomheden beskæftiger lønnet arbejdskraft. Bemærk at frivillige og indehaveren i en enkeltmandsvirksomhed ikke anses for "ansat". Se LAL § 2, stk. 3 samt afsnit D.B.3.1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2017.67.LSR

En virksomhed drev bl.a. kasinovirksomhed omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 12 om bord på et skib, der sejlede mellem Danmark og et land udenfor EU. Det afgørende for lønsumsafgiftspligten i LAL § 1, stk. 1 var, at virksomheden mod vederlag leverede ydelser af en art, som nævnt i ML § 13, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar SKM2013.893.SR.

TfS1996.516.Mn.

Idrætsforeningers støttekredse var lønsumsafgiftspligtige af bankospil.