Indhold

Dette afsnit handler om ydelser i forbindelse med spil mv. og om den moms- og lønsumsafgiftsmæssige behandling af ydelserne.

Ydelser i forbindelse med spil mv.

Tips- og lottoforhandlere, visse spillehaller, kiosker mv., der ikke selv har spilletilladelse, leverer typisk forskellige ydelser til den egentlige udbyder af de pågældende spil. Disse forhandlere modtager normalt et vederlag (provision) herfor. Fx sælger kiosker tips og lotto i Danske Spils navn og modtager en provision herfor.

Ydelser leveret i forbindelse med spil er momspligtige. De ydelser kiosker m.fl. leverer i forbindelse med salg af tips, lotto og lignende lotterier er derfor momspligtige, jf. ML § 4 ML , stk. 1.

Det betyder, at kiosker m.fl. skal betale moms af det honorar de modtager fra spiludbyderen, fx Danske Spil A/S, for at levere ydelserne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at de ydelser, som spillesteder (spillehaller, kiosker m.m.) leverer til spiludbyderen (den der har spilletilladelsen) i forbindelse med spil på gevinstgivende spilleautomater i form af at stille gulvplads til rådighed, levere elektricitet, rengøre arealerne og servicere spillerne med pengeveksling m.m. kan anses for at være formidlingsydelser leveret af spillestederne i eget navn og for fremmed regning, jf. ML § 4, stk. 4.

Da spil om penge er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 12, er de formidlingsydelser spillestederne leverer i eget navn og for fremmed regning også fritaget for moms. Formidlingsydelserne er derfor lønsumsafgiftspligtige efter LAL § 1, stk. 1. 

Det betyder, at spillestederne ikke skal betale moms af det honorar, de modtager fra spiludbyderen for at levere ydelserne.

Bemærk

Praksis vedrørende den momsmæssige behandling af ydelser i forbindelse med spil mv. blev ændret med virkning fra 1. januar 2012. Se SKM2010.137.SKAT.

Se også

  • afsnit D.A.5.12 om momfritagelse for lotterier og lignende samt spil om penge
  • afsnit D.B.2.8.4 om ydelser i forbindelse med gevinstgivende spilleautomater.