Der er en lang række eksempler på virksomheder med finansielle aktiviteter, der er omfattet af LAL § 1, stk. 1:

 • Banker
 • Sparekasser
 • Andelskasser
 • Børsmæglerselskaber
 • Vekselerer
 • Investeringsforeninger og investeringsselskaber
 • Realkreditinstitutter
 • Pantebrevshandlere
 • Finansieringsfonde
 • Kontoringe
 • Detailhandelsbutikker, ejendomsmæglere og andre, der formidler lån.