Skatteforvaltningen skal fastsætte afgiftstilsvaret/godtgørelsen senest 3 måneder efter udløbet af 3 års fristen i SFL § 31, stk. 1, 1. og 2. pkt. Se SFL § 31, stk. 1, 3. pkt.

SFL § 31, stk. 1, indebærer, at Skatteforvaltningen senest tre måneder efter udløbet af tre års fristen skal træffe endelig afgørelse, uanset hvornår forslaget er udsendt. Der kan således godt gå mere end tre måneder mellem forslag/varsel og afgørelse, blot fristerne i øvrigt er overholdt.

I SKM2013.493.VLR gav retten SKAT medhold i, at ansættelsesfristen var overholdt, uanset der var gået mere end tre måneder mellem forslag og afgørelse. Dommen vedrører skatteområdet, hvor der gælder en lignende bestemmelse, jf. SFL § 26, stk. 1.

For domme mv. vedrørende skatteområdet, SFL § 26, stk. 1, 2. pkt., se afsnit A.A.8.2.1.1.2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsretsdomme 

SKM2013.493.VLR

Retten gav SKAT medhold i, at ansættelsesfristen var overholdt, uanset der var gået mere end tre måneder mellem forslag og afgørelse.