SKAT skal fastsætte afgiftstilsvaret/godtgørelsen senest 3 måneder efter udløbet af 3 års fristen i SFL § 31, stk. 1, 1. og 2. pkt. Se SFL § 31, stk. 1, 3. pkt.

SFL § 31, stk. 1 indebærer, at SKAT senest tre måneder efter udløbet af tre års fristen skal træffe endelig afgørelse, uanset hvornår forslaget er udsendt, der kan således godt gå mere end tre måneder mellem forslag/varsel og afgørelse, blot fristerne i øvrigt er overholdt.

I SKM2013.493.VLR gav Retten SKAT medhold i, at ansættelsesfristen var overholdt uanset der var gået mere end tre måneder mellem forslag og afgørelse.

SKM2013.281.BR - SKAT udsendte forslag for 2005 24. oktober 2008. Ansættelsesfristen udløb 25. januar 2009. 21. november 2008 indsendte revisor indsigelser mod forslaget og bad om et møde med SKAT. 13. januar 2009 aftale SKAT og revisor et møde 26. januar 2009. SKAT udsendte afgørelse 9. februar 2009. SKAT fik ikke medhold i, at der i revisors anmodning om møde og aftalen om mødet implicit lå en anmodning om fristforlængelse, og afgørelsen 9. februar 2009 var derfor foretaget for sent.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsretsdomme 

SKM2013.493.VLR

Retten gav SKAT medhold i, at ansættelsesfristen var overholdt uanset der var gået mere end tre måneder mellem forslag og afgørelse.

Tidligere SKM2012.742.BR

 Byretsdomme 

SKM2013.281.BR

SKAT udsendte forslag 24. oktober 2008. Ansættelsesfristen udløb 25. januar 2009. 21. november 2008 indsendte revisor indsigelser mod forslaget og bad om et møde med SKAT. 13. januar 2009 aftale SKAT og revisor et møde 26. januar 2009. SKAT udsendte afgørelse 9. februar 2009. SKAT fik ikke medhold i, at der i revisors anmodning om møde og aftalen om mødet implicit lå en anmodning om fristforlængelse, og afgørelsen 9. februar 2009 var derfor foretaget for sent.