Det er beskrevet i afsnit A.A.8.3.1.1.3 , at når fastsættelsen sker på Skatteforvaltningens initiativ, skal visse opmærksomhedspunkter omkring overholdelse af fristreglerne iagttages, når den afgiftspligtiges/godtgørelsesberettigedes anmodning om fristforlængelse imødekommes.

Disse opmærksomhedspunkter er ikke relevante ved genoptagelse på den afgiftspligtiges/godtgørelsesberettigedes initiativ.

Der findes ingen frister for, hvornår Skatteforvaltningen senest skal tage stilling til anmodningen om genoptagelse, eller for hvornår der senest kan ske ændring på baggrund af en genoptagelse på den afgiftspligtiges/godtgørelsesberettigedes initiativ. Skatteforvaltningen skal fremme og behandle sagen i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler, herunder spørgsmålet om en rimelig sagsbehandlingstid.

Se A.A.8.2.1.1.3. vedrørende fristforlængelse på skatteområdet.