Uanset 3 års fristen i SFL § 31 - den ordinære frist - kan et afgiftstilsvar eller en afgiftsgodtgørelse fastsættes af SKAT eller ændres efter anmodning om genoptagelse fra den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede, hvis en af betingelserne i SFL § 32, stk. 1, nr. 1 - 4 er opfyldt. Se SFL § 32, stk. 1.

SFL § 32, stk. 1 er udtømmende og afgiftstilsvaret/afgiftsgodtgørelsen kan derfor kun ændres hvis en af betingelserne i SFL § 32, stk. 1, nr. 1 - 4 er opfyldt.