Muligheden for ekstraordinær genoptagelse i henhold til SFL § 32 er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretlig forældet. Se SFL § 34 a, stk. 4.

Forældelsesfristen for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse er 10 år. Se SFL § 34 a, stk. 4.

Fristen kan ikke suspenderes, men afbrydes foreløbigt, hvis der varsles en ændring eller anmodes om genoptagelse inden forældelsesfristens udløb. I disse tilfælde er kravet tidligst forældet 1 år efter at SKAT har truffet afgørelse, uanset om der er tale om en ændring på SKATs eller på borgerens/virksomhedens initiativ. Se SFL § 34 a, stk. 2.

Se A.A.9.