SFL § 32, stk. 3 - Et forhold i opgørelsen af et afgiftstilsvar eller godtgørelsen af afgift kan, hvis den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede ikke udtaler sig imod ændringen, ændres af de grunde, der er nævnt i stk. 1, af SKAT, selv om Skatterådet, Skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten tidligere har truffet afgørelse om forholdet.