åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift af cigaretpapir, skrå og snus.

►Bemærk◄

►Fra 1. oktober 2022 træder nye afgiftsregler i kraft for skrå og snus. Se afsnit E.A.5.4.◄

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag (E.A.5.1.1)
  • Cigaretpapir, skrå og snus omfattet af reglerne (E.A.5.1.2)
  • Virksomheder omfattet af reglerne (E.A.5.1.3)
  • Afgiftens størrelse og beregning (E.A.5.1.4)
  • Opgørelse og afregning (E.A.5.1.5)
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse (E.A.5.1.6).