Resumé

Dette afsnit handler om:

 • Fuld skattepligt (C.F.1)
 • Opgørelsen af den udenlandske indkomst (C.F.2)
 • Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler (C.F.3)
 • LL § 33, LL § 33A og lempelsesberegning (C.F.4)
 • Grænsegængerreglerne (C.F.5)
 • Forskerskatteordningen (C.F.6)
 • Ansatte i EU og internationale organisationer (C.F.7)
 • Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler (C.F.8)
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Bemærk

Udgifter, der vedrører erhvervelse af indkomst, der er objektivt skattefritaget, kan ikke længere fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se afsnit C.F.7.1.1 og afsnit C.F.7.2.2.

Bemærk

Ny praksis for indgivelse af ansøgning om godkendelse som forsker til Det Frie Forskningsråd (forskerskatteordningen). Se afsnit C.F.6.3.1.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster

DBO med Ghana af 20. marts 2014 med virkning fra 1. januar 2016. Se afsnit C.F.9.2.7.2.

Protokol med Indien af 10. oktober 2013, artikel 26 om skatteinformationsudveksling. Se afsnit C.F.9.2.9.1.

Skatteinformationsudvekslingsaftaler (TIEA)

Aftale med Brunei Darussalam af 27. juni 2012 har ifølge besked fra skatteministeriet ændret ikræfttrædelsesdato. Se afsnit C.F.9.2.2.11.

OECD's og Europarådets bistandskonvention

Følgende lande har tiltrådt bistandskonventionen eller den tilhørende ændringsprotokol efter 1. juli 2015:

 • Azerbaijan
 • Cameroon
 • Kasakhstan
 • Kina
 • Mauritius
 • Nigeria
 • Rusland
 • San Marino
 • Seychellerne
 • Tyskland.
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning.

Afsnittet indeholder:

 • Fuld skattepligt (C.F.1)
 • Opgørelse af den udenlandske indkomst (C.F.2)
 • Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler (C.F.3)
 • LL § 33 og LL § 33A og lempelsesberegning (C.F.4)
 • Grænsegængerreglerne (C.F.5)
 • Forskerskatteordningen (C.F.6)
 • Ansatte i EU og internationale organisationer (C.F.7)
 • Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler, herunder OECD's modeloverenskomst (C.F.8)
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9).