Resumé

Indhold

Dette afsnit handler om subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning.

 • Fuld skattepligt (C.F.1)
 • Opgørelsen af den udenlandske indkomst (C.F.2)
 • Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler (C.F.3)
 • LL § 33, LL § 33A og lempelsesberegning (C.F.4)
 • Grænsegængerreglerne (C.F.5)
 • Forskerskatteordningen (C.F.6)
 • Ansatte i EU og internationale organisationer (C.F.7)
 • Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler (C.F.8)
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den seneste vedtagne lovgivning og praksis. 

Sommerhuse som bopæl

Retningslinjerne i styresignalet SKM2017.399.SKAT om sommerhuse pensionister efter planloven kan anvende hele året er indarbejdet i afsnit C.F.1.2.1, C.F.1.2.2 og C.F.1.2.3.

Forskerskatteordningen

Forskerskatteordningen er ændret ved § 3 i lov nr. 1686 af 26/12/2017. Ændringen udvider med virkning fra 1. januar 2018 maksimumperioden for ordningens anvendelse til 7 år i stedet for 5 år. Derudover hæves bruttoskatteprocenten fra 26 pct. til 27 pct. (svarende til 32,84 pct. inkl. arbejdsmarkedsbidrag).

OECD's modeloverenskomst

OECD har udsendt 2017 Update til modeloverenskomsten, som indeholder ændringer til såvel flere artikler som kommentarerne til de enkelte artikler.

Se link til OECD´s 2017 Update her.

Se også afsnit C.F.8.2 om OECD's modeloverenskomst.

Dansk-svensk skatteaftale (Øresundsaftalen)

Retningslinjer fra styresignal SKM2017.424.SKAT er indarbejdet, se afsnit C.F.9.2.14.6 Norden - gennemgang af DBO under artikel 15. 

Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Aserbajdsjan

Danmark og Aserbajdsjan har den 17. februar 2017 indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som er trådt i kraft den 31. december 2017. Overenskomsten har virkning fra og med 2018. Se lov nr. 1673 af 26/12/2017.

Se også afsnit C.F.9.2.1.8

OECD's og Europarådets bistandskonvention

Følgende lande har tiltrådt bistandskonventionen eller den tilhørende ændringsprotokol efter 31. juli 2017:

 • Cook Islands
 • Guatemala
 • Libanon

 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.