Indhold

Dette afsnit handler om indtræden og ophør af fuld skattepligt for personer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel om fuld skattepligt (C.F.1.1)
  • Personer med bopæl i Danmark (C.F.1.2)
  • 6-måneders ophold i Danmark (C.F.1.3)
  • Tjeneste og ophold om bord på danske skibe (C.F.1.4)
  • Personer udsendt af stat og kommune mv. (C.F.1.5)
  • Indkomstopgørelse ved indtræden og ophør af skattepligt (C.F.1.6)
  • Afsluttende ansættelse ved skattepligts ophør (C.F.1.7)
  • Personer undtaget fra skattepligten(C.F.1.8)