Indhold

Afsnittet handler om reglerne for skattelempelse efter LL §§ 33 og 33 A. Afsnittet beskriver også reglerne for lempelsesberegning efter credit- og exemptionmetoden.

Afsnittet indeholder: