åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.6 Forskerskatteordningen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om den særlige skatteordning i KSL §§ 48 E - 48 F, der giver mulighed for bruttobeskatning med ►27 pct. + arbejdsmarkedsbidrag◄ af løn til godkendte forskere og højtlønnede medarbejdere fra udlandet i en periode på op til i alt ►7 år.◄

Afsnittet indeholder:

  • Regler for at kunne anvende forskerskatteordningen (C.F.6.1)
  • Regler for beskatning i forskerskatteordningen (C.F.6.2)
  • Særlige regler for godkendte forskere (C.F.6.3).

Se også

  • C.F.6.3.1 - Hvem kan godkendes som forsker?
  • C.F.6.1.4 - Krav om minimumsløn til personer, der ikke er godkendte forskere.

Forskerskatteordningen er senest ændret ved § 3 i lov nr. 1686 af 26/12/2017. Ændringen udvider med virkning fra 1. januar 2018 maksimumperioden for ordningens anvendelse til 7 år i stedet for 5 år. Derudover hæves bruttoskatteprocenten fra 26 pct. til 27 pct. (svarende til 32,84 pct. inkl. arbejdsmarkedsbidrag).

Personer, der inden den 1. januar 2018 har været beskattet efter KSL § 48 F, stk. 1, i sammenlagt 60 måneder, kan ikke vælge beskatning efter KSL §§ 48 E og 48 F. Se § 7, stk. 4, i nævnte lov.