Indhold

Afsnittet beskriver den skattemæssige behandling i Danmark af personer, der er beskæftiget som freelancetolke i EU.

Afsnittet indeholder:

  • Freelancetolke ved EU-parlamentet, Europa-Kommissionen og EU-Domstolen
  • Konferencetolke

Freelancetolke ved EU-parlamentet, Europa-Kommissionen og EU-Domstolen

Freelancetolke, der er beskæftiget ved Europa-Parlamentet, er fritaget for national beskatning af vederlag for tolkevirksomhed ved parlamentet. Fritagelsen for national beskatning gælder fra og med den 1. marts 1983.

Freelancetolke ved Europa-Kommissionen og EU-Domstolen er fritaget for national beskatning fra og med den 1. januar 1989.

Det skattemæssige hjemsted vil som for øvrige ansatte være Danmark, med mindre tolken udøver anden virksomhed i opholdsstaten.

Skattefritagelsen gælder også for freelancetolkes vederlag for skriftligt oversættelsesarbejde, når arbejdet sker som led i ansættelsesforholdet. Der skal være betalt skat til EU af vederlaget.

Konferencetolke

Konferencetolke og hjælpeansatte konferencetolke, der er ansat af Europa-Kommissionen, skal betale skat til EU og er derfor fritaget for national beskatning af deres vederlag. Se artikel 13 i protokol om EU's privilegier og immuniteter.

For at sikre en ensartet behandling af de konferencetolke, der bliver ansat på vegne af EU's institutioner og organer, har Rådet for den Europæiske Union udstedt forordning nr. 628/2000 af 20. marts 2000.

Forordningen fastslår, at de betingelser for ansættelse og aflønning, der er for konferencetolke, der bliver ansat af Europa-Parlamentet, også skal gælde for de hjælpeansatte, som Europa-Kommissionen ansætter som konferencetolke på vegne af EU's institutioner og organer.