Danmark har ved sin tiltrædelse af statutten for Europa-skolen indgået en international overenskomst, som forpligter Danmark til at give afkald på beskatning af de beløb, som skolen udbetaler til den enkelte lærer i tilskud til den nationale nettoløn.

Den normale løn, der bliver udbetalt fra hjemlandet, er skattepligtig indkomst i hjemlandet.