Indhold

Afsnittet indeholder en liste over de internationale organisationer, hvor ansatte embedsmænds løn bliver skattelempet med exemption - ny metode.

Afsnittet indeholder:

  • Liste over internationale organisationer - ny exemption.

Liste over internationale organisationer - ny exemption

Organisation

Bemærkninger

ECMWF, European Centre forMediumRange Weather Forecast

ESA, European Space Agency

ESO, European Southernhemisphere Observatory

ESRO, European Space Research Organisation

ETO - European Telecommunications Office

Det Europæiske Telekommunikationskontor i København. Værtsoverenskomst. TfS 1994,282.

EUMESAT, European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites

EUROCONTROL

Organisationens formål er beskrevet som: "With our partners we serve air traffic in Europe, ensuring safety, fluidity and economy for all airspace users, and developing European solutions to common problems." Additional Protocol, art. 1.

GBIF, Global Biodiversity Information Facility

Aftale (værtsoverenskomst) mellem den danske regering og bestyrelsen for the Global Biodiversity Information Facility vedrørende lokaliseringen af organisationens sekretariat i København. Sekretariatet skal nyde de samme immuniteter og rettigheder, som gælder for FN efter overenskomstens artikel I. Lønnen til de ansatte ved sekretariatet skal lempes med exemption ny metode efter artikel IX, litra d.

Helsingforskommissionen

Konvention om beskyttelse af havmiljøet i Østersø-området af 22. marts 1974 og 2. februar 1998, artikel 8.

Nordisk Ministerråds Sekretariat

Se afsnit C.F.7.2.7 om Nordisk Ministerråds sekretariater.

Nordisk Råds Sekretariat

Se afsnit C.F.7.2.7 om Nordisk Ministerråds sekretariater.

OSCE, Organisation for Security and Cooperation in Europe

Konferencen for sikkerhed og samarbejde i Europa. Værtsoverenskomst. ToldSkat Nyt 1993.6.224 (TfS 1993, 169).

Østersørådets Kommissær for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, herunder Rettigheder for Personer tilhørende Mindretal, og dennes sekretariat i København

Værtsoverenskomst artikel X. Bestemmelsen har virkning fra 1. oktober 1994. TfS 1995, 533.