Indhold

Afsnittet indeholder en liste over de internationale organisationer, hvor ansatte embedsmænds løn bliver skattelempet med exemption - gammel metode. Afsnittet indeholder også en liste over organisationer, hvor særlig dokumentation er påkrævet, før der kan gives skattelempelse.

Afsnittet indeholder:

  • Liste over internationale organisationer - gammel exemption
  • Liste over organisationer, hvor særlig dokumentation er påkrævet

Liste over internationale organisationer - gammel exemption

Organisation

Bemærkninger

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling

Det Europæiske Universitet i Firenze

LSR 1981.194

EPO, European Patent Office

Den europæiske patentorganisation, artikel 16: "De kontraherende stater kan dog tage de således fritagne lønninger i betragtning ved beskatningen af indkomster fra andre kilder".

Europol

Art. 8, stk. 2, jf. art. 10, stk. 1, i protokollen til Europol-konventionen (Protokol udarbejdet på grundlag af art. K. 3 i traktaten om den Europæiske Union og art. 41, stk. 3, i Europolkonventionen om privilegier og immuniteter for Europol, medlemmerne af Europols organer samt Europols vicedirektører og personale, EF-tidende nr. C 221 af 19/07/1997 s. 0002-0010).

INTELSAT, International Telecommunications Satellite Organization

Den Internationale Telekommunikationssatellit Organisation. Overenskomst af 20. august 1971. Bekendtgørelse nr. 106 af 19. november 1973. Artikel XV, jf. artikel 7e i protokollen om immuniteter og rettigheder.

Liste over organisationer, hvor særlig dokumentation er påkrævet

Ansatte i

  • organisationer eller institutioner, der ikke er nævnt og som ikke er FN-organisationer
  • organisationer eller institutioner, der er nævnt nedenfor

skal fremlægge en kopi af artiklen om de immuniteter og rettigheder, der gælder for den pågældende organisation eller institution for at få den rigtige skattelempelse i den aktuelle situation.

Organisation

Bemærkninger

Den Internationale Domstol

EAC, European Association for Cooperation

Europafonden

Protokol om Europafondens Immuniteter.

Haager-konventionen

Honorarer til medlemmer af Den Permanente Voldgiftsret

ITO, Den Internationale Handelsorganisation

NORSAD

Fond til støtte for drift af joint-ventures og andre samarbejdsprojekter i SADCC-lande oprettet 31. januar 1990.

Paris-kommission

Konvention til forhindring af landsbaseret havforurening af 4. juni 1974.

UN’s International School, New York

Sekretariatet for Europæisk Politisk Samarbejde

Medlemmer af sekretariatet for europæisk politisk samarbejde skal have samme privilegier, herunder skattelempelse, som medarbejderne ved de diplomatiske repræsentationer på det sted, hvor sekretariatet er placeret.