Liste over organisationer uden aftaler om skattelempelse

Organisation

Bemærkninger

ADDA, Agricultural DevelopmentDenmarkAsia

CIAT, International Centre of Tropical Agriculture

CIFOR, Centre for International Research in Forestry

CIMMYT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

Det Internationale Majs- og Hvedeforædlingscenter.

EMBL (European Molecular Biology Laboratory)

Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til at fritage en indkomst, som klageren havde modtaget som vederlag i forbindelse med ansættelse ved European Molecular Biology Laboratory i Tyskland, for beskatning i Danmark. SKM2018.236.LSR

EFTA, European Free Trade Association

Danmark er udtrådt 1. januar 1973.

FEDER, European Regional Development Fund

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (oprettet 1. januar 1975) - Spørgsmålet om privilegier er uafklaret.

ICARDA, The International Centre for Agricultural Research in Dry Areas

ICLARM, International Centre for Living Aquatic Resources Management

ICRAF, International Council for Research in Agroforestry

IIMI, International Irrigation Management Institute

IITA, International Institute of Tropical Agriculture

IPGRI, The International Plant Genetic Resources Institute

IRRI, The International Rice Research Institute

ISNAR, International Services for National Agricultural Research

Meter-konventionen

Af 20. maj 1875/6. oktober 1921 - Ingen bestemmelser om skattefrihed for personale ved det Internationale Bureau for Mål og Vægt med sæde i Paris, som blev oprettet i forbindelse med konventionen. Aftale indgået mellem bureauet og den franske regering om, at det ved bureauet ansatte personale er fritaget for indkomst- og formueskat til den franske stat.

Bemærk

De ansatte i disse organisationer er underlagt de skatteregler, der følger af landenes interne skatteregler og eventuelle dobbeltbeskatningsoverenskomster.